Inapoi

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018 Stellar Re Intermediaries-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, Strada Barbu Vacarescu nr.42A, et.2, Sect.2,BucurestiR.C.J40/16942/2008; CUI 24068151; Autorizat de A.S.F sub Nr.RBK-521Cont: RO75BTRLRONCRT0258998201Banca: Banca TransilvaniaTel: 0737019497 , vă informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari sau potentiali beneficiari declarati ai contractului de asigurare.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii:  identificarea clientului; propunerea de cotatii de prima pentru riscurile identificate si/sau solicitate de client; propunerea de contracte si conditii de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reinoire polita (dupa caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; incasari asociate contractelor de asigurare; indeplinirea unor obligatii legale;

Temeiurile legale al prelucrarii:  (1) executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (2) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in asigurari, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari si imputerniciti: Stellar Re Intermediaries-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, următoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-il de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrarii:  Datele cu caracter personal colectate de Stellar Re Intermediaries-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL vor fi stocate dupa cum urmeaza: Pentru asigurari generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertarii; Pentru asigurare de viata, pe o perioada de 180 zile de la data ofertarii, cu exceptia cazului in care am fost informati de asigurator ca s-a produs un risc asigurat. Daca in acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu exista un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal in scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale stocate ca fiind parte a unui contract ce asigurare executat, datele se vor stoca conform legislatiei (legea arhivarii, legislatia primara si secundara din asigurari, legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Stellar Re Intermediaries-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL la adresa de e-mail: insurance@stellar-re.com, si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

Se incarca ... asteptati